Al Baqarah 269
Alloh memberikan Hikmat kebijaksanaan (ilmu yang berguna) kepada siapa yang dikehendakiNya dan siapa yang diberikan hikmat itu maka sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Dan tiadalah yang dapat mengambil pengajaran (dan peringatan) melainkan orang-orang yang menggunakan akal fikirannya.

Hadist Nabi :

Pergunakanlah kesempatan lima (perkara) sebelum (datangnya) lima (perkara):

1. Waktu hidupmu sebelum matimu,

2. Waktu sehatmu sebelum sakitmu,

3. Waktu luangmu sebelum sibukmu,

4. Waktu mudamu sebelum tuamu dan

5. Waktu kayamu sebelum kefakiranmu.


Selasa, Juni 16, 2009

BAGAIMANA STRUKTUR ORGANISASI SATUAN KERJA

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Authorized Budget User of Working Unit adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja;

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Commitment Officer of Working Unit adalah Pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/... sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Panitian Pengadaan / Procurement Committee adalah Tim yang diangkat oleh pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/.... untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA). DIPA merupakan suatu daftar isian yang memuat
uraian: sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, rencana penarikan dana tiap-tiap bulan dalam satu tahun serta pendapatan yang diperkirakan oleh kementerian/lembaga.
DIPA yang lengkap memuat uraian fungsi/sub fungsi, program, sasaran program, rincian kegiatan/sub kegiatan, jenis belanja, kelompok mata anggaran keluaran dan rencana penarikan dana serta perkiraan penerimaan kementerian negara/lembaga.

Tidak ada komentar:

TEMPAT PROMOSI (PROMOTION SPACE)

Photobucket
2. 8.